yavas elektrik logo head site 154x81

HABERLER

Kojenerasyon Nedir?

Bursa Kojenerasyon Nedir?

Kojenerasyon Nedir?

  • Yakıt rezervlerinin azaldığı ve rekabetin artmış olduğu dünyada enerji girdilerinde süreklilik kalite ve asgari maliyetleri sağlamakta kaçınılmaz olmuştur. Günümüzde kullanılan ‘enerji yönetimi’ teknikleri çok önemli bir yere sahip olmuştur. Kojenerasyon kısaca hem ısı hem elektrik formlarında aynı sistemden üretilmesidir. Bu iki enerji formunun kendi başlarına ayrı yerlerde üretilmesi daha ekonomiktir. 
  • Elektrik üretimi yapan bir gaz türbini veya motorun kullandığı enerjinin %30-40 ‘ını elektriğe çevirebilir. Sistemin kojenerasyon şeklinde kullanılması sistemden dışarıya atılacak olan enerjinin büyük bölümü ise kullanılabilir enerjiye dönüştürülerek enerji toplamının %70-90 arası değerlendirilmesi sağlanabilir. Kojenerasyon santrallerinde üretilen enerjiler yerel kullanım amaçlı olmaktadır. Ve iletim dağıtım kayıpları da göz ardı edilerek santral veriminde %15-40 artış sağlanmış olmaktadır. Bu teknik özelliğe ise birleşik ısı-güç sistemi veya kojenerasyon denilmektedir. 

  

Neden Kojenerasyon Sistemleri? 

  • Kojenerasyon ile klasik sistem arasındaki verimlilik hem atık ısı kullanılabilir enerjiye dönüşmesi hem de kojenerasyon sistemi ile enerji üretiminde tüketim yerinin yakınında olması kayıplarında minimum seviyelerde olması gösterilmektedir. Hem sanayi hem de konut ısıtılmasında gerekli olan elektrik enerjisi ile ısıl enerjisi aynı yerden karşılanması ile enerji tasarrufu çevre kirliliği ve dışa bağımlılığımızı azaltacaktır. Bu sebeple elektrik ile ısı enerjisinin aynı kaynak üzerinden karşılanması kojenerasyon yöntemi gereklidir. 

 

Kojenerasyon sistemlerindeki avantajlar nelerdir? 

  • Elektrik üretimi sağlanırken aynı anda sıcak su, buhar, kızgın yağ, soğuk su, üretme imkanı 
  • Doğalgaz başta olmak üzere propan, biyogaz, mazot gibi yakıtlar ile kesintisiz çalışarak kalite ve yüksek kesimde enerji üretilmektedir. 
  • Kompresör yatırımı düşük basınçlı gaz yakıtları ile çalışabilir. 
  • Tek tesis üzerinden endüstriyel buhar, elektrik ve yakın çevredesindeki birimlere merkezi ısıtma/soğutma hizmeti vermesine olanak sağlar. 

 

Güncel Katalog ve Haber Bültenimize
Abone Olun!

yavas elektrik logo